Bilgisayarınız İçin En İyi Antivirüs

Birçok internet kullanıcısının endişeli olduğu bir konu virüsler..
Virüsten korunmak için birçok antivirüs programı mevcut fakat ben kullandığım ve çok memnun olduğum Microsoft Security Essentials hakkında bilgi vermeyi düşünüyorum..
Birçok antivirüs programından daha az bilinen Microsoft Security Essentials programı sadece orjinal windowslarda çalışıyor..

Programın Kısaca Özellikleri:

Virüsün uyarı düzeyine göre ayrı işlemler yapabilme, (yüksek derecedeyse sormadan silme, düşük derecedeyse silmeme, orta düzeydeyse karantina alma gibi işlemler)
İnternetten indirilen her türlü dosyayı tarama,
Algılanan tehlike halinde bilgisayarınız için silinmeden önce geri yükleme noktası oluşturma,
ve klasik özellikler otomatik güncelleme, zamanlamalı tarama işlemleri.. Ve birçok özellik..

Microsoft Security Essentials indirmek için TIKLAYINIZ

Dreamweaver 8 – E Kitap İndir

Dreamweaver 8 E-Kitap

Konular:
– Dreamweaver 8 Temelleri
– Sayfaya İçerik Eklemek
– Bağlantı Oluşturmak
– Stil Sayfaları Geliştirmek
– Resimlerle Çalışmak
– Tablo Oluşturmak
– Multimedya Bileşenlerini Kullanmak
– Kullanıcı Etkileşimi
– Katman Oluşturmak
– Frame Oluşturmak
– Form Oluşturmak
– Kütüphane Öğelerini Kullanmak
– Şablonları Kullanmak
– Siteyi Yönetmek
– Erişilebilirlik ve Test
– Kodları Düzenlemek
– Bul ve Değiştir Özelliği
– Düzenli İfadeler
– Macintosh Kısayolları
– Windows Kısayolları, Dizin

 

İndirmek için TIKLAYINIZ

Incoming search terms:

 • dreamweaver 8 indir
 • dreamweaver kitap indir
 • dreamweaver eğitim kitabı
 • dreamweaver eğitim kitabı indir
 • dreamweaver kitabı indir
 • dreamweaver kitapçık

Veri Tabanı Sql Komut Örnekleri

Veri ve Tablo Seçimi

Select ile tablodan veriler sütunlar halinde seçilir. From ile sorguların yapılacağı tablonun yolu ve adı belirlenir.

Kullanılışı: Select Sütunlar From Tablo_Adı

Örnek1: Select * From Ogrenci
ya da
Select Ogrenci.* From Ogrenci

Oğrenci adlı tablodaki tüm kayıtlar tüm sütunlarıyla birlikte getirilir..

Örnek2: Select Ad, Soyad, Adres From Ogrenci

Ogrenci adlı tablodaki tüm kayıtların sadece Ad, Soyad ve Adres Alanları Getirilir.

Distinct: Belirtilen alanda kayıtları tek getirir.

All: Varsayılan değerdir. Tüm kayıtları getirir.

Şart Belirleme (Where)

Tablo ya da tablolardan belirli şartlara uyan kayıtların listelenmesinde kullanılmaktadır.

Where ( Şart )

Şart belirlenmesinde kullanılan diğer özel operatörler..

Like:         Benzer
Between:     İki değer arasında
Exists:        Mevcut ise
In:          Kümede ise
Is Null:     Boş ise
Some/Any/All:    Bazısında/Herhangi birinden/Hepsinden

 

Örnek1: Select Numara, Ad, Soyad From Ogrenci
Where Numara > ‘1234567’

Ogrenci tablosundan Numarası 1234567’den büyük olan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir..

Örnek2: Select Numara, Ad, Soyad From Ogrenci
Where Ad = ‘Zeynep’ OR Ad = ‘Halis’

Ogrenci tablosundan adı Zeynep ya da Halis olan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir.

Örnek3: Select Numara, Ad, Soyad From Ogrenci
Where Ad Like ‘_A%’

Ogrenci tablosundan Adının ikinci harfi ‘A’ olan öğrencilerin Numara, Ad, Soyad alanları listelenir.

Örnek4: Select Numara, Ad, Soyad From Ogrenci
Where Numara >= ‘034510010’ And Numara<= ‘034510020’

Ogrenci tablosundan numaraı ‘034510010’ ile ‘034510020’ arasında olan öğrencilerin Numara, Ad, Soyad alanları listelenir.

Örnek5: Select Numara, Ad, Soyad From Ogrenci
Where Adres is Null

Ogrenci tablosundan Adres alan değeri olmayan öğrencilerin Numara, Ad ve Soyad alanları listelenir.

Sıralama (Order By)

Belirtilen sütun ya da sütunlara bağlı olarak artan ya da azalan sırada tablodaki kayıtların listelenmesinde kullanılmaktadır.

Kullanımı: Order By (Alan1 [ ASC ya da DESC ]), [Alan2 [ ASC ya da DESC ] …]

ASC: Ascending (Artan)
Desc: Descending (Azalan)

Örnek1: Select * From Ogrenci
Where Final < 50
Order By Numara

Ogrencı tablosundan Final notu 50’den küçük olan öğrenciler Numara sırasına göre artan olacak şekilde tüm sütun bilgileriyle listelenir..

Örnek2: Select * From Ogrenci
Order by ad Desc, Soyad Desc

Ogrenci tablosundan Ad ve Soyad alanına göre azalan olacak şekilde öğrenciler tüm sütun bilgileriyle listelenir..

Grup Oluşturma (Group By)

Tablolar üzerinde gruplandırma yapılarak sorguların oluşturulmasında kullanılmaktadır.

Kullanımı: Group By (Alan)

Örnek1: Select OgrNo From Notlar
Group By OgrNo

Grup Şartı Belirleme (Having)

Gruplandırmalara yönelik kısıtlama amacıyla şart ifadelerinin verilmesinde kullanılırlar.

Kullanımı: Having (Şart)

Incoming search terms:

 • veri taban rnekleri
 • veritabanı örnekleri
 • veritabanı sql örnekleri
 • sql veritabanı örnekleri
 • veri tabanı örnekleri
 • veritabanı tablo örnekleri
 • veri tabanı örnekleri indir
 • veritaban? ?rnekleri
 • veri tabanısql komutları
 • exists sql komutu

Veri Tanımlama Dili Komutları

Oluşturma Deyimi (Create)

Create Table Kimlik

(   Numara     Char(9),
Ad       Char(15),
Soyad    Char(15),
Telefon    Char(13),
Adres    Char(50)

)

Kısıtlamalar

Not Null    : Veri girişinde Null (Boş) değer engellenir..
Unique        : Girilen verinin tabloda tek olması sağlanır.
Primary Key : Birincil anahtar özelliği verir. Tabloda tek olmasını sağlar.
Foreign Key : Yabancı anahtar özelliği verilir.

İndeks Oluşturma: (Create İndeks)

İndeksler kullanılarak sorgulama işlevleri hızlandırılabilmektedir.

Create Index  İndeks_Adı on Tablo_Adı (Sütun1 İndeks_Yönü, Sütun2 İndeks_Yönü, …)

İndeks_Adı  : Oluşturulan indekse verilecek isim
Tablo_Adı   : İndeksin geçerli olduğu tablo ya da görünüm adı
Sütun       : İndeksin tabloda hangi alan ya da alanlara göre yapılacağı belirtilir.
İndeks_Yönü : Asc (default) artan sıralama, Desc azalan sıralama verir.

Görünüm Oluşturma: (View)

Mevcut tablo ya da tabloların sadece istenilen sütünlarının veya belirtilen şartlara uyan kayıtlarının görülüp üzerinde işlemlerin yapılmasına izin verilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Create View  View_Adı ( View_Sütun1, View_Sütun2 …)
As
SQL_Cümlesi

View_Adı     : Oluşturulacak View için verilecek ad
View_Sütun   : Oluşturulan View’da sütunların alacağı adlar
SQL_Cümlesi  : SQL değimlerinden oluşan ifade

Silme Deyimi: (Drop)

Mevcut tablo, index ve view gibi veritabanı nesnelerin silinmesi amacıyla kullanılır.

Drop Table   Silinecek_Tablo

Silinecek_Tablo: Silinmesi istenen tablonun adı

Değiştirme Deyimi: (Alter)

Tablo, index ve view gibi veritabanı nesneleri üzerinde değişiklikler yapmak için kullanılmaktadır..

Alter Table   Tablo_Adı  Ekle/Sil(Değiştir   Sütun_İsmi [Veri_Tipi Kısıtlama]

Tablo_Adı         : Üzerinde değişikliklerin yapılacağı tablonun adı.
Ekle/Sil/Değiştir : Drop Column ise belirtilen sütun tablodan silinir. Add ise tabloya eklenir. Alter Column ise alanda değişiklik yapılır.
Veri_Tipi         : Add ve Alter column ile birlikte kullanılır. Eklenen sütun için tip belirlenir.
Kısıtlama         : Alter Column ile birlikte kullanılır. Eklenen sütun için kısıtlama belirlenir

Incoming search terms:

 • veri tanimlama dili komutlari
 • not null deyimi

Veri İşleme Dili komutları

Kayıt Ekleme (İnsert İnto)

Insert Into Tablo_Adı (Sütun Listesi) Values (Veri_Listesi)

Tablo_Adı    : Yeni kayıtın ekleneceği tablo adı
Sütun_Listesi: Tabloya eklenecek verilere ilişkin alan listesi
Veri_Listesi : Sütun listesine uyumlu sırada veri listesi

Tablo Güncelleme (Update)

Update Tablo_Adı
Set    Sütun1 = Yeni_Değer1,
Sütun2 = Yeni_Değer2

Tablo_Adı  : Güncelleme yapılacak olan tablonun adı
Sütun      : Tablonun güncelleme yapılacak olan sütunu
Yeni Değer : Sütuna verilecek yeni değer

Kayıt Silme (Delete)

Delete From Tablo_Adı

Tablo_Adı: Kayıt ya da kayıtların silineceği tablonun adı.

Sql Alt Sorgular

Alt Sorgular ( SubQueries )

İç içe SQL ifadelerinin kullanılmasıdır. Bu sayede sorgulamalar daha basit ve anlaşılır olarak ifade edilebilmektedir.

Select SütunAdı From Tablo_Adı
Where  .. ( Select … )

Tablo_Adı: Sorgulamaya esas tablonun adı.

Örnek1:  Select * From Notlar
Where OgrNo = ( Select OgrNo From Kimlik Where Ad= ‘ZEYNEP’)

Yukarıdaki kullanımda iç sorgulamada ad alanındaki değer ‘ZEYNEP’ olan kayıta ait ‘OgrNo’ bilgisi sonuç olarak üretilecektir. Bu öğrenci numarası dıştaki sorgunun ‘OgrNo’ alanı için bir eşitleme oluşturacak, böylelikle de bu öğrencinin ‘Notlar’ tablosuna bağlı bilgileri listelenecektir.

Incoming search terms:

 • sql alt sorgular
 • sql de alt sorgular
 • sql alt sorgu örnekleri
 • sql alt sorgu
 • alt sorgu sql

Veri Kontrol Dili Komutları

Yetki Verme (Grant)

Grant deyimi, kullanıcılara erişim yetkisi vermek amacıyla kullanılmaktadır.
Grant Yetki [ on Tablo ] to Kullanıcı

Erişim Engelleme (Deny)

Deny deyimi, kullanıcıların engellenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Deny Yetki [ on Tablo ] to Kullanıcı

Yetki veya Erişim Engelleme (Revoke)

Revoke deyimi, kullanıcılara verilmiş yetki veya engellemenin kaldırılması amacıyla kullanılmaktadır.
Revoke Yetki [ on Tablo ] to Kullanıcı

Dalmışsın Yine Uzaklara

Dalmışsın yine uzaklara arkadaş, nedir beklediğin.
Yolcuymuş gibi aydınlığı mı beklersin.
Yüzüne vuran ayazdan değil de özlediğinin hasreti ile üzülür gibisin,
Bak ufka gardaş iki kelam et sende herşey baktığın o hayal gibi gelecek değil ya..

Incoming search terms:

 • dalmışsın yine uzaklara
 • dalmışsın uzaklara
 • dalmışım uzaklara sözleri
 • uzaklara daldım çok uzaklardayım indir
 • uzaklara dalmışsin cevabi ne olur

SQL Komut Kümesi

SQL komutları DML, DDL, DCL olmak üzere üç kategoride incelenmektedir.

DML ( Data Manipulation Language ) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir. Tablolara ait kayıtlar için sorgulama, ekleme, silme ve değiştirme gibi işlemler yapılabilmektedir..
Örnek: Select, Update, Delete, Insert vb.

DDL ( , ): Bu kategorideki SQL komutları ile veritabanları, tablo, görünüm ve indekslerin yaratılması, silinmesi ve değişikliklerin yapılması gibi işlemler yapılabilmektedir.
Örnek: Create, Drop, Alter vb.

DCL ( Data Control Language ): Bu kategorideki SQL komutları ile veritabanlarına yönelik olarak kullanıcılara erişim yetkilerinin verilmesi veya engellenmesi gibi işlemler yapılabilmektedir.
Örnek: Grant, Deny, Revoke.