Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sınav Soruları

Meb Halk eğitim merkezlerinde bilgisayar işletmenliği kursu veren öğretmen arkadaşların işine yarayacağını düşündüğüm için paylaştığım Bilgisayar İşletmenliği kursu sınav soruları..
Bende 1 aylık öğreticilik görevinde bulundum halk eğitim merkezinde o yüzden hazırlamak zorunda kaldım hazırlamışken diğer arkadaşlarda faydalansın istedim..

Sorular basit gelebilir fakat bende araştırdım baktım bilgisayar işletmenliği kursu sorularına hep aynı tarzda basit sorular.. Hatta şaşırdım bu sorularla bilgisayar işletmenliği sertifikası verilir mi diye ama bazı halk eğitim merkezlerinin bizzat sertifika sınavında yayınlamış olduğu sorular da bu tarzda.. Siz de sınav yapacak olursanız bu sorularla yapabilirsiniz :)

Soruların cevap anahtarını paylaşma gereği duymadım basit olduğundan ama cevaplayamadığınız sorular olursa yorum şeklinde bildirirseniz en kısa sürede cevapları iletirim..

Aklınıza takılın başka sorular ve önerileriniz için alttaki yorum kısmına yazarak bana iletebilirsiniz..  Bir teşekkürü de çok görmezseniz sevinirim.. :)

 

İşletim sistemi kurulumu modülü soruları

Bilgisayar kullanımı modülü soruları

İnternet ve eposta modülü soruları

Microsoft Office 2007 Word soruları

Microsoft Office 2007 Power Point soruları

Microsoft Office 2007 Excel soruları

bilgisayar işletmenliği soruları, bilgisayar işletmenliği sertifikası, halk eğitim merkezi, usta öğretici, bilgisayar öğretmeni, word soruları, excel soruları, internet ve eposta soruları, bilgisayar kullanımı soruları, işletim sistemi kurulumu soruları, microsoft office 2007 soruları

Incoming search terms:

 • powerpoint soruları ve cevap anahtarı
 • işletim sistemi kurulumu sınav soruları
 • halk eğitim powerpoint sınav soruları
 • halk eğitim bilgisayar kursu sınav soruları ve cevapları
 • işletim sistemi kurulumu soruları
 • bilgisayar kursu sınav soruları ve cevapları
 • halk eğitim merkezi bilgisayar kursu sınav soruları ve cevapları
 • halk eğitim bilgisayar işletmenliği sınav soruları ve cevapları
 • halk eğitim bilgisayar kursu sınav soruları
 • bilgisayar öğreticiliği kursu sınavı

Yargıtay Zabıt Katibi Alımı

Yargıtay Başkanlığına 15 zabıt katibi alım ilanı.
Başvuru Tarihi: 30 Mayıs – 5 Haziran 2014
Sınav Tarihi:Yargitay.gov.tr adresinden yayınlanacak..
Başvuru Formunu indirmek için TIKLAYIN

 

YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN
ZABIT KATİBİ ALIMI İLANI

1- Aşağıda sayısı ve derecesi belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan toplam 15 zabıt katibi kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve mülakat sınavı sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.
2- Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı sınav ve mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2012 KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
I) Genel Şartlar:
a- Türk vatandaşı olmak,
b- Son başvuru günü olan 05/06/2014 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve Merkezi sınav (KPSS-2012) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
c- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.
e- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
II) Özel Şartlar:
a-Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim
kurumlarından mezun olanlar ile örgün eğitim yoluyla en az 80 saat bilgisayar dersi veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden, daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b-Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (En az 120 saat)
c- Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya daha önce yayınlanmış her hangi bir eserde yer alan yazı parçasından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile yanlışsız vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada en az doksan (90) kelime yazmak. (Vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada yanlışsız olarak en az doksan (90) kelime yazamayan adaylar mülakat sınavına alınmayacaklardır.)

III- Başvuru yeri ve şekli:
Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:100 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.
IV- Başvuru tarihi:
Başvurular 30/05/2014 Cuma günü başlayıp, 05/06/2014 Perşembe günü saat 18.00’de sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir. Yargıtay Başkanlığı dışında başka Kurumlara gönderilmiş olup; başvurunun son günü olan 05/06/2014 tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
V-Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
VI- Başvuru bitim tarihinden itibaren, başvuru sayısı göz önünde bulundurularak uygulama sınavı (bilgisayar klavyesi ile yazı yazma) yapılacaktır. Bilgisayar klavyesi ile üç dakikada en az 90 kelime yazılması zorunlu olup; mülakat sınavına; merkezi KPSS sınavından alınan puanların %35’i, bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %35’inin birlikte toplamı esas olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır. Sınavların yer ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Adayların sözlü
mülakatta başarılı sayılabilmesi için, mülakata katılan adaylar hakkında, mülakat heyetinin verdiği puan ortalamasının en az 50 puan olması gerekmektedir.
VII- Değerlendirme : Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35 ve mülakat puanları da % 30 olacak şekilde alınacak hesaplama sonucunda sıralama ilan edilecektir.
VIII – Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
IX- Başvuru için gerekli belgeler:
a- Başvuru Formu ( www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.),
b- Nüfus cüzdan fotokopisi,
c- Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)
d- KPSS – 2012 sınav sonuç belgesi fotokopisi,
e- Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi başvuru formuna
yapıştırılacak)
f- Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge fotokopisi.

X-Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.
XI- Açıktan atama yapılacak zabıt katibi dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

9.derece : 2
10.derece : 1
11.derece : 2
12.derece : 5
13.derece : 5
TOPLAM : 15

Incoming search terms:

 • yargıtay memur alımı

Yargıtay Hizmetli Alımı

Yargıtay başkanlığına 20 hizmetli alımı ilanı..
Başvuru tarihi: 30 Mayıs – 5 Haziran 2014
Sınav Tarihi: Yargitay.gov.tr adresinde yayınlanacaktır..
Başvuru Formunu indirmek için TIKLAYIN

YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN
HİZMETLİ ALIMI İLANI

1- Aşağıda sayısı ve derecesi belirtilen ve yardımcı hizmetler sınıfında bulunan toplam 20 hizmetli kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

2- Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2012- KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabileceklerdir.

3- Sözlü sınava merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır.

4- Başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:
a-Türk vatandaşı olmak,
b- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 05/06/2014 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40.maddesindeki yaş şartlarını taşımak
c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317.maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.
e-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

II) Özel Şartlar:

a- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

III- Başvuru yeri ve şekli:

Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:3 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

IV- Başvuru tarihi: Başvurular 30/05/2014 Cuma günü başlayıp, 05/06/2014 Perşembe günü saat 18.00’de sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir. Yargıtay Başkanlığı dışında başka Kurumlara gönderilmiş olup; başvurunun son günü olan 05/06/2014 tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
V-Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
VI-Başvuru için gerekli belgeler:

a-Başvuru Formu ( www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.),
b-Nüfus cüzdan fotokopisi,
c-Öğrenim belgesi,
d-KPSS-2012 sınav sonuç belgesi
e-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

VII- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem
yapılmayacaktır.

VIII- Açıktan atama yapılacak hizmetli kadro dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

10.derece : 3
11.derece : 1
13.derece : 13
14.derece : 3
TOPLAM : 20