Veri Tabanında Case Kullanımı

Case veritabanınızı rahatlatmak için,  veritabanınızı kasmamak için veritabanınızdan gelmesi istediğiniz bilgileri çağırırken daha açıklayıcı şekilde veriler almak için kullanılabilir.. Örn:   Bir kimlik veritabanınızın olduğunu varsayalım burada cinsiyet kısmındaki Erkek veya Kız şeklindeki ifadeyi veri tabanınızda fazla yer tutmaması için  E ve K olarak kaydedebilirsiniz.. Bunu komutlarla çağırırken E olanları  Erkek olarak, K olanları Kız…

Visual Basic’ten C#’a – C#’dan Visual Basic’e Çevrim Yapma

http://www.developerfusion.com/tools/convert/csharp-to-vb/ Arkadaşlar yukarıda verdiğim link visual basic‘le düzenlemiş olduğunuz bir programı c# ‘ a çevirmeye yarıyor.. Visual basic‘den C#‘a çevrim yapabildiğiniz gibi C#‘dan da Visual Basic‘e çevrim yapabilirsiniz.. Örnekler Visual Basic’de yazılmış bir kod: If ComboBox1.Text = “Anakart” Then TextBox1.Text = 100 End If C#‘a çevirmek için siteyi açtığımızda ekranda bulunan boş kısma visul basicle yazdığımız…

Php İle Permütasyon Hesaplama

<? //PHP ile Permütasyon Hesabı //Form Girişlerinin Degişkenlere Aktarılması $n = trim( $_POST[“n”]); $r = trim($_POST[“r”]); $n=$n+0; $r=$r+0; //Faktöriyel Fonksiyonu function faktoriyel($x) { for($i=$x,$f=1;$i>0;$i– ) $f = $f * $i; return $f; } if ( ($n<0)|| ($r<0) ||($n<$r)  ) { echo “Veri giriþleri uygun deðil.<br>”; echo “Lütfen yeniden deneyiniz…”; } else {    //Permütasyon  Formülünün…

Php ile Kombinasyon Hesaplama

<? //PHP ile Kombinasyon Hesabı //Form Girişlerinin Değişkenlere Aktarılması $n = trim($_POST[“n”]); $r = trim($_POST[“r”]); $n=$n+0; $r=$r+0; //Faktöriyel Fonksiyonu function faktoriyel($x) { for($i=$x,$f=1;$i>0;$i– ) $f = $f * $i; return $f; } if ( ($n<0)|| ($r<0) ||($n<$r)  ) { echo “Veri girisleri uygun degil.<br>”; echo “Lütfen yeniden deneyiniz…”; } else { //Kombinasyon Formülünün Uygulanması $p…

Php Döküman İndir

Arkadaşlar döküman word belgesi üzerinde e kitap gibi hazırlanmıştır.. Php hakkında birçok bilgi yer almaktadır.. Dökümanın içindekiler; Php’ye giriş ( pws, ııs 4.0, apache, mysql, php web sunucusu ) Php yapı taşları ( değişkenler, veri türleri, fonksiyon, escape, işlemciler, sabit değerler ) Php’de program denetimi ( if deyimi, switch deyimi, döngüler, while, do, for, foreach…

Veri Tabanı Sql Komut Örnekleri

Veri ve Tablo Seçimi Select ile tablodan veriler sütunlar halinde seçilir. From ile sorguların yapılacağı tablonun yolu ve adı belirlenir. Kullanılışı: Select Sütunlar From Tablo_Adı Örnek1: Select * From Ogrenci ya da Select Ogrenci.* From Ogrenci Oğrenci adlı tablodaki tüm kayıtlar tüm sütunlarıyla birlikte getirilir.. Örnek2: Select Ad, Soyad, Adres From Ogrenci Ogrenci adlı tablodaki…

Veri Tanımlama Dili Komutları

Oluşturma Deyimi (Create) Create Table Kimlik (   Numara     Char(9), Ad       Char(15), Soyad    Char(15), Telefon    Char(13), Adres    Char(50) ) Kısıtlamalar Not Null    : Veri girişinde Null (Boş) değer engellenir.. Unique        : Girilen verinin tabloda tek olması sağlanır. Primary Key : Birincil anahtar özelliği verir. Tabloda tek olmasını sağlar. Foreign Key : Yabancı anahtar…

Veri İşleme Dili komutları

Kayıt Ekleme (İnsert İnto) Insert Into Tablo_Adı (Sütun Listesi) Values (Veri_Listesi) Tablo_Adı    : Yeni kayıtın ekleneceği tablo adı Sütun_Listesi: Tabloya eklenecek verilere ilişkin alan listesi Veri_Listesi : Sütun listesine uyumlu sırada veri listesi Tablo Güncelleme (Update) Update Tablo_Adı Set    Sütun1 = Yeni_Değer1, Sütun2 = Yeni_Değer2 Tablo_Adı  : Güncelleme yapılacak olan tablonun adı Sütun      : Tablonun…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.