Veri Tabanı – Mysql – Sql | YazanAdam.Com

Veri Tabanında Case Kullanımı

Case veritabanınızı rahatlatmak için,  veritabanınızı kasmamak için veritabanınızdan gelmesi istediğiniz bilgileri çağırırken daha açıklayıcı şekilde veriler almak için kullanılabilir.. Örn:   Bir kimlik veritabanınızın olduğunu varsayalım burada cinsiyet kısmındaki Erkek veya Kız şeklindeki ifadeyi veri tabanınızda fazla yer tutmaması için  E ve K olarak kaydedebilirsiniz.. Bunu komutlarla çağırırken E olanları  Erkek olarak, K olanları Kız…

Veri Tabanı Sql Komut Örnekleri

Veri ve Tablo Seçimi Select ile tablodan veriler sütunlar halinde seçilir. From ile sorguların yapılacağı tablonun yolu ve adı belirlenir. Kullanılışı: Select Sütunlar From Tablo_Adı Örnek1: Select * From Ogrenci ya da Select Ogrenci.* From Ogrenci Oğrenci adlı tablodaki tüm kayıtlar tüm sütunlarıyla birlikte getirilir.. Örnek2: Select Ad, Soyad, Adres From Ogrenci Ogrenci adlı tablodaki…

Veri Tanımlama Dili Komutları

Oluşturma Deyimi (Create) Create Table Kimlik (   Numara     Char(9), Ad       Char(15), Soyad    Char(15), Telefon    Char(13), Adres    Char(50) ) Kısıtlamalar Not Null    : Veri girişinde Null (Boş) değer engellenir.. Unique        : Girilen verinin tabloda tek olması sağlanır. Primary Key : Birincil anahtar özelliği verir. Tabloda tek olmasını sağlar. Foreign Key : Yabancı anahtar…

Veri İşleme Dili komutları

Kayıt Ekleme (İnsert İnto) Insert Into Tablo_Adı (Sütun Listesi) Values (Veri_Listesi) Tablo_Adı    : Yeni kayıtın ekleneceği tablo adı Sütun_Listesi: Tabloya eklenecek verilere ilişkin alan listesi Veri_Listesi : Sütun listesine uyumlu sırada veri listesi Tablo Güncelleme (Update) Update Tablo_Adı Set    Sütun1 = Yeni_Değer1, Sütun2 = Yeni_Değer2 Tablo_Adı  : Güncelleme yapılacak olan tablonun adı Sütun      : Tablonun…

Sql Alt Sorgular

Alt Sorgular ( SubQueries ) İç içe SQL ifadelerinin kullanılmasıdır. Bu sayede sorgulamalar daha basit ve anlaşılır olarak ifade edilebilmektedir. Select SütunAdı From Tablo_Adı Where  .. ( Select … ) Tablo_Adı: Sorgulamaya esas tablonun adı. Örnek1:  Select * From Notlar Where OgrNo = ( Select OgrNo From Kimlik Where Ad= ‘ZEYNEP’) Yukarıdaki kullanımda iç sorgulamada…

Veri Kontrol Dili Komutları

Yetki Verme (Grant) Grant deyimi, kullanıcılara erişim yetkisi vermek amacıyla kullanılmaktadır. Grant Yetki [ on Tablo ] to Kullanıcı Erişim Engelleme (Deny) Deny deyimi, kullanıcıların engellenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Deny Yetki [ on Tablo ] to Kullanıcı Yetki veya Erişim Engelleme (Revoke) Revoke deyimi, kullanıcılara verilmiş yetki veya engellemenin kaldırılması amacıyla kullanılmaktadır. Revoke Yetki [ on…

SQL Komut Kümesi

SQL komutları DML, DDL, DCL olmak üzere üç kategoride incelenmektedir. DML ( Data Manipulation Language ) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir. Tablolara ait kayıtlar için sorgulama, ekleme, silme ve değiştirme gibi işlemler yapılabilmektedir.. Örnek: Select, Update, Delete, Insert vb. DDL ( , ): Bu kategorideki SQL komutları ile…

SQL Yazım Kuralları

Sql komut cümleleri satır ya da satırlar halinde yazılabilmektedir Komut kelimeleri bölünemezler Büyük küçük harf ayrımı yoktur Sql cümleleri (;) ile bitirilmelidir Sql tarafından rezerve edilmiş kelimeler kullanıcı tanımlarında kullanılamaz. Incoming search terms:sql yazım kuralları

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.