SQL Komut Kümesi

SQL komutları DML, DDL, DCL olmak üzere üç kategoride incelenmektedir.

DML ( Data Manipulation Language ) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir. Tablolara ait kayıtlar için sorgulama, ekleme, silme ve değiştirme gibi işlemler yapılabilmektedir..
Örnek: Select, Update, Delete, Insert vb.

DDL ( , ): Bu kategorideki SQL komutları ile veritabanları, tablo, görünüm ve indekslerin yaratılması, silinmesi ve değişikliklerin yapılması gibi işlemler yapılabilmektedir.
Örnek: Create, Drop, Alter vb.

DCL ( Data Control Language ): Bu kategorideki SQL komutları ile veritabanlarına yönelik olarak kullanıcılara erişim yetkilerinin verilmesi veya engellenmesi gibi işlemler yapılabilmektedir.
Örnek: Grant, Deny, Revoke.

Bir Cevap Yazın