örneği | YazanAdam.Com

Veri Tabanı Sql Komut Örnekleri

Veri ve Tablo Seçimi Select ile tablodan veriler sütunlar halinde seçilir. From ile sorguların yapılacağı tablonun yolu ve adı belirlenir. Kullanılışı: Select Sütunlar From Tablo_Adı Örnek1: Select * From Ogrenci ya da Select Ogrenci.* From Ogrenci Oğrenci adlı tablodaki tüm kayıtlar tüm sütunlarıyla birlikte getirilir.. Örnek2: Select Ad, Soyad, Adres From Ogrenci Ogrenci adlı tablodaki…

Veri Tanımlama Dili Komutları

Oluşturma Deyimi (Create) Create Table Kimlik (   Numara     Char(9), Ad       Char(15), Soyad    Char(15), Telefon    Char(13), Adres    Char(50) ) Kısıtlamalar Not Null    : Veri girişinde Null (Boş) değer engellenir.. Unique        : Girilen verinin tabloda tek olması sağlanır. Primary Key : Birincil anahtar özelliği verir. Tabloda tek olmasını sağlar. Foreign Key : Yabancı anahtar…

Veri İşleme Dili komutları

Kayıt Ekleme (İnsert İnto) Insert Into Tablo_Adı (Sütun Listesi) Values (Veri_Listesi) Tablo_Adı    : Yeni kayıtın ekleneceği tablo adı Sütun_Listesi: Tabloya eklenecek verilere ilişkin alan listesi Veri_Listesi : Sütun listesine uyumlu sırada veri listesi Tablo Güncelleme (Update) Update Tablo_Adı Set    Sütun1 = Yeni_Değer1, Sütun2 = Yeni_Değer2 Tablo_Adı  : Güncelleme yapılacak olan tablonun adı Sütun      : Tablonun…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.