Veri Tanımlama Dili Komutları

Oluşturma Deyimi (Create)

Create Table Kimlik

(   Numara     Char(9),
Ad       Char(15),
Soyad    Char(15),
Telefon    Char(13),
Adres    Char(50)

)

Kısıtlamalar

Not Null    : Veri girişinde Null (Boş) değer engellenir..
Unique        : Girilen verinin tabloda tek olması sağlanır.
Primary Key : Birincil anahtar özelliği verir. Tabloda tek olmasını sağlar.
Foreign Key : Yabancı anahtar özelliği verilir.

İndeks Oluşturma: (Create İndeks)

İndeksler kullanılarak sorgulama işlevleri hızlandırılabilmektedir.

Create Index  İndeks_Adı on Tablo_Adı (Sütun1 İndeks_Yönü, Sütun2 İndeks_Yönü, …)

İndeks_Adı  : Oluşturulan indekse verilecek isim
Tablo_Adı   : İndeksin geçerli olduğu tablo ya da görünüm adı
Sütun       : İndeksin tabloda hangi alan ya da alanlara göre yapılacağı belirtilir.
İndeks_Yönü : Asc (default) artan sıralama, Desc azalan sıralama verir.

Görünüm Oluşturma: (View)

Mevcut tablo ya da tabloların sadece istenilen sütünlarının veya belirtilen şartlara uyan kayıtlarının görülüp üzerinde işlemlerin yapılmasına izin verilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Create View  View_Adı ( View_Sütun1, View_Sütun2 …)
As
SQL_Cümlesi

View_Adı     : Oluşturulacak View için verilecek ad
View_Sütun   : Oluşturulan View’da sütunların alacağı adlar
SQL_Cümlesi  : SQL değimlerinden oluşan ifade

Silme Deyimi: (Drop)

Mevcut tablo, index ve view gibi veritabanı nesnelerin silinmesi amacıyla kullanılır.

Drop Table   Silinecek_Tablo

Silinecek_Tablo: Silinmesi istenen tablonun adı

Değiştirme Deyimi: (Alter)

Tablo, index ve view gibi veritabanı nesneleri üzerinde değişiklikler yapmak için kullanılmaktadır..

Alter Table   Tablo_Adı  Ekle/Sil(Değiştir   Sütun_İsmi [Veri_Tipi Kısıtlama]

Tablo_Adı         : Üzerinde değişikliklerin yapılacağı tablonun adı.
Ekle/Sil/Değiştir : Drop Column ise belirtilen sütun tablodan silinir. Add ise tabloya eklenir. Alter Column ise alanda değişiklik yapılır.
Veri_Tipi         : Add ve Alter column ile birlikte kullanılır. Eklenen sütun için tip belirlenir.
Kısıtlama         : Alter Column ile birlikte kullanılır. Eklenen sütun için kısıtlama belirlenir

Incoming search terms:

  • veri tanimlama dili komutlari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.